Ali Ekber Velayeti, Rusya’daki terör saldırısını analiz etti

Ali Ekber Velayeti, Rusya’daki terör saldırısını analiz etti

Moskova’da yaşanan terör saldırısı ve bu ülkenin çok sayıda vatandaşının ölümü ve yaralanmasının ardından Dünya İslami Uyanış Forumu Genel Sekreteri, yayınladığı mesajda bu terör eylemini kınarken bu ülkenin milletine ve hükümetine başsağlığı diledi.

Moskova’da yaşanan talihsiz terör saldırısı ve bu ülkenin çok sayıda vatandaşının ölümü ve yaralanmasının ardından İran İslam Cumhuriyeti Dünya İslami Uyanış Forumu Genel Sekreteri Ali Ekber Velayeti, yayınladığı mesajında bu terör eylemini kınarken bu ülkenin milletine ve hükümetine başsağlığı diledi.

Söz konusu mesajın metni şu şekilde:

Moskova şehrinde meydana gelen terör saldırısı ve bu ülkenin çok sayıda masum vatandaşının ölmesi ve yaralanması büyük üzüntü ve kedere neden olmuştur.

Amerika’nın başını çektiği baskıcı, acımasız ve katil rejimlerin cani elleri Washington’un karar verici yetkililerine göre Amerikan hükümetinin eseri olan barbar ve dinsiz bir grup olan IŞİD, bir güç ve tahakküm aracı olarak kullanılıyor ve dünyanın her yerinde, her türlü bahaneyle, Amerika’nın emriyle hedeflerine ne pahasına olursa olsun ulaşabilmek için her türlü benzeri görülmemiş suçları işliyorlar.

Bu tür eylemler, ilk olarak, İslami uyanış hareketine karşı koymak ve Batı Asya’da Irak ve Suriye’de direniş cephesinin oluşumunu engellemek için tarihin gösterdiği bazı kötü şöhretli kişileri kullanarak yapılıyor ve  beşeri ve ilahi esasların hiçbirine bağlı olmayan, İslam adı altında her özgür insanı etkileyen, endişelendiren korkunç suçlar işliyorlar.

Bu şeytani harita çok amaçlı hedefler için tasarlanmıştı: Birincisi,Müslümanların itibarını zedelemek ve İslam’ın mukeddesatına saygısızlık yapmaktır. Devrimci İslam iddiası adı altında bu grup o kadar zalim ve gaddardır ki, her türlü bahaneyle suç işliyor ve bu suçların en basiti cinayet.

İkinci olarak Şehit General Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis’in önderlik ettiği direniş cephesi, Irak ve Suriye’de IŞİD’i yenilgiye uğratmayı başardı.

Üçüncü olarak sayıları 6000 ile 9000 arasında değişen, mağlup edilen IŞİD’in kalıntıları ABD’nin desteğiyle Suriye’de Fırat’ın doğusunda bulunuyorlar. Amerikalı politika uzmanlarına göre Amerika’nın kulu olan Siyonistler ve İngilizler, bu grubu sadece Müslümanlara ve direniş cephesine karşı kullanmıyorlar aksine, Rusya’daki son eylemleri gösteriyor ki bu şeytani araçtan diğer bölgelerde kendi hedeflerine doğru ilerlemek için yararlanıyorlar.

Rusya’da işledikleri bu cinayet IŞİD suç grubunun ilk ilan ettiği hedeflerle tamamen çelişen bir durum. Sonuç olarak bu gösteriyor ki bugün Amerikalılar, tiranlık döneminin sona erdiğine tanık oluyorlar. Bu nedenle son günlerde Moskova’da yaptıklarına benzer çaresiz tedbirlere başvuruyorlar.

Aslında Amerika ve müttefiklerinin bu eylemleri, 19. yüzyılın ikinci yarısında silahlanma yarışında, 20. yüzyılın ilk on yılında Birinci Dünya Savaşı’nda ve 20. yüzyılın üçüncü on yılında İkinci Dünya Savaşında yaşanan tarihin tekrarıdır. İşte bu nedenle IŞİD gibi bir grup, dünyada yeni bir düzeninin oluşum hazırlıklarını sekteye uğratmak, Batılıların geçtiğimiz yüzyıllarda, özellikle de sanayi devriminden sonra oluşturduğu kısır döngüden çıkması, dünyada Şanghay, BRICS gibi bağımsız kutupların oluşmasını önlemek, hedeflerinde aksaklıklara sebep olacak uluslararası örgütlerin kurulması gibi eylemlerin önlenmesi için ve  Rusya bu minvalde olumlu gelişmelerin temel direklerinden biri olduğundan dolayı bazı paralı asker çeteleri, herhangi bir mantıksal gerekçe olmaksızın, İslam bayrağını kullanarak şeytani bir Müslüman karşıtı çalışma yürütüyor ve Rus hükümet sistemini etkisiz hale getirmeye çalışıyor.

Binlerce masum erkek, kadın, çocuk öldürerek Gazze ve Filistin’de dünyanın gözü önünde en vahşi suçları işleyen Amerika ve İsrail’in başını çektiği bölge ve dünya barış ve güvenliğinin düşmanları, çok sayıda IŞİD gücünü besleyip bütüterek ve araç olarak kullanarak istedikleri yerde bu tür kanlı olaylar yaratıyorlar. Dolayısıyla bu suçta Amerika ve müttefikleri kamuoyuna karşı sorumludur ve hesap veren asıl kişi o olacaktır.

Amerikalılar bilmelidir ki, Filistin’in savunmasız halkının katledilmesinde, Ukrayna’nın yok edilmesinde ve son zamanlarda Rusya’da yaşanan katliamda Siyonist rejimi destekleyerek sorunları çözülmeyecek aksine daha da karmaşık hale gelecek ve dünya kamuoyunu kendi aleyhlerine çevericekler.  Amerika bu şeytani politikalar sonucunda mutlaka her geçen gün daha da zayıflayacak.

Dünya İslami Uyanış Forumu, bu kanlı suçu kınarken, Sayın Putin’e, Rusya hükümetine ve halkına derin kalbi duygularını iletiyor ve acılarını paylaşıyor. Şuurlu ve uyanık milletlerin zafer ve izzet kazanmalarının tek yolunun, müstekbirlerle ve suçlularla mücadelede uyanıklık, özgüven ve Allah’ın vaadlerine sarılmak, sabır, takva ve Allah’a iman olduğuna inanıyoruz. Böylece ülkelerin bağımsızlığını, özgürlüğünü ve ilerlemesini garanti altına alıp birlik ve beraberlik içinde bölgedeki Amerikan işgaline son verilebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

13 − 1 =