İslam İnkılabı Rehberi’nin Batı Asya bölgesi ve Filistin meselesi konusundaki beyanatının 4 stratejik noktası

İslam İnkılabı Rehberi’nin Batı Asya bölgesi ve Filistin meselesi konusundaki beyanatının 4 stratejik noktası

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamenei geçtiğimiz günlerde 29 kasım tarihinde gönüllü halk güçleri besicileri kabulünde Aksa Tufanı ve İran İslam Cumhuriyeti’nin Filistin meselesine yönelik stratejisi hakkında önemli noktalara değindiler.

İslam İnkılabı Rehberi’nin Batı Asya bölgesine ilişkin açıklamalarının ilk noktası, Amerika’nın bu bölgeye yönelik planının Büyük Ortadoğu planı şeklinde açıklanmasıydı. Bu plan çerçevesinde Irak, Suriye, Lübnan, Libya, Sudan ve Somali olmak üzere 6 ülkede siyasi sistemin çökmesi ve bu ülkelerde yeni bir sistemin oluşması gerekiyordu. Bu planın hedeflerinden biri de İran İslam Cumhuriyeti’ni ve direniş eksenini vurmaktı ancak Büyük Ortadoğu projesi gerçekleşmediği gibi, Amerika’nın Batı Asya bölgesindeki politikaları da büyük maliyetlere rağmen başarısızlıkla sonuçlandı. ABD’nin bu bölgedeki konumu zayıflatıldı ve bölgedeki direnişin konumu güçlendirildi.

İslam İnkılabı Rehberi bu konuda şunları söyledi: “Yeni Ortadoğu bugünkünden 180 derece farklı… Bölgedeki bu plan ve komplo, İslam Cumhuriyeti’nin büyük ve etkili gücü tarafından boşa çıkarılmış, bu büyük gücün vücut bulmuş hali ve bayrağı ise “Hac Kasım Süleymani” isimli bir kişiydi.  Artık “Hac Kasım” isminin neden İran halkı arasında bu kadar popüler olduğu ve düşmanlar için bu kadar rahatsız edici olduğu anlaşılıyor…Evet, bölgenin siyasi coğrafyası köklü bir dönüşümden geçiyor ama Amerika’nın yararına değil, direniş cephesinin yararına. Evet, Batı Asya’nın siyasi coğrafya haritası değişti ama direnişin lehine; “Direniş kazandı.”

Ayetullah Hamenei’nin açıklamalarında da birinci noktaya paralel olan ikinci nokta, bölgedeki gelişmelerin Amerikanlaşmadan uzaklaşma yönünde ilerlediği ve Aksa Tufanı operasyonunun bu bağlamda önemli olduğuydu. Amerika bölgeye hakim olmaya çalışıyordu ama bugün Amerika’nın bölge üzerindeki hakimiyetinin gerçekleşmediği görülmekte. İslam İnkılabı Rehberi açısından bakıldığında Amerikanlaşmadan kurtulmak, ABD ile siyasi ilişkilerin kesilmesi değil, Amerika’nın bölgede ivme kazanan hakimiyetinin inkar edilmesidir.

Ayetullah Hamenei bu konuda şunları söyledi:

“Bölgenin Amerikanlaşmadan arındırılmasının açık göstergesi, tarih yazan Aksa Tufanıdır.   Bu Siyonist Rejime karşıydı ama Amerikanlaşmadan uzaklaşma yönünde gerçekleşti; Çünkü bölgedeki Amerikan politikaları tablosunu bozmuştur ve devam etmesiyle birlikte bölgedeki Amerikan politikaları tablosu da ortadan kalkacaktır.”

İslam İnkılabı Rehberi’nin beyanatındaki  üçüncü nokta, sahte ve dayatılan ikiliklerin reddedilmesi ve bugün bölgedeki gerçek ikiliğin vurgulanmasıdır. İslam dünyasının düşmanları her zaman Arap – Arap olmayan, Şii-Sünni vb. gibi sahte ikilemleri empoze etmeye çalışmış, “böl-yönet” stratejisiyle politika ve çıkarlarını sürdürmeye çalışmışlardır.

Rehber Hamenei’nin yorumuna göre bu politika ve düalizmler yenilgiyle sonuçlanmıştır ve bugün bölgedeki tek düalizm direniş ve teslimiyet ikiliğidir. İslam İnkılabı Rehberi bu konuda şunları söyledi:

“Bu ikilemler birbirine karıştırıldı ve dayatılan bu ikilemlerin yerine bölgeye yeni bir ikilemler hakim oldu; Direniş ve teslimiyet ikiliği; Bugün bu bölgede bu ikilik ön plana çıkıyor. “Direniş, Amerikan baskısına, zorbalığına ve müdahalesine teslim olmamak demektir.”

İslam inkılabı Rehberi’nin beyanatındaki dördüncü stratejik nokta, Filistin meselesine ilişkin referandumun yeniden vurgulanmasıydı. Filistin devletinin kurulması yönündeki umudunu dile getiren Ayetullah Hamenei Batı’nın İran’ın Yahudileri yok etmeye çalıştığı iddiasını reddederek, Filistin devletinin atanmasının İslam Cumhuriyeti’nin ” Filistin’de referendum” diye tabir edilen akılcı ve kalıcı stratejisine dayandığını belirtti.  İslam Cumhuriyeti’nin Yahudileri yok etmeye çalıştığı şüphesine net bir cevap verirken bu stratejiyi vurgulamak önemlidir. Çünkü Batı, Filistin ve İsrail meselesine antisemitizm aşılamaya çalışıyor ve bu rejimin sahte olduğu ve bu rejimin sahte olduğu, referandumu kabul etmediği gerçeğini gizliyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

fourteen − one =